Helista kohe telefonil +372 5689 7929, ja saada soodus -30%
Meiega saab ühendust võtta 24h ööpäevas!
Helista telefonil +372 56 89 79 29 või kirjuta aadressile info@torudeabi24.ee ning leiame probleemile lahenduse!
Sodusused kehtivad alates teisest tunnist!
 

 

3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Helista kohe telefonil +372 5689 7929, ja saada soodus -30%
Meiega saab ühendust võtta 24h ööpäevas!
Helista telefonil +372 56 89 79 29 või kirjuta aadressile info@torudeabi24.ee ning leiame probleemile lahenduse!
Sodusused kehtivad alates teisest tunnist!
 

 

3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Elektritööd

Elektritööd

Elektritööd on sätestatud Elektriohutusseaduses ning nendeks on elektriseadmete paigaldamine, ümberehitamine, kontrollimine, katsetamine, remontimine ja hooldamine ning elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine, kontrollimine, katsetamine, hooldamine ja remontimine. Loomulikult võib kõikvõimalike elektritööde teostajaks olla ainult selline isik, kes omab vajalikus mahus tehnilisi ja ohutusalaseid teadmisi ning kogemusi, sest kõiikide elektritööde tegemisel tuleb asjakohaste ohutusnõuete järgimisega tagada ohutus inimestele, varale ja keskkonnale. Sellise isiku võib leida elektritöödele spetsialiseerunud ettevõttest, kes on registreeritud majandustegevuse registris.

Elektritööde juht

Elektritööde juht peab omama erialast ettevalmistust, vastavat töökogemust ning teadmisi elektriseadmetest ja/või -paigaldistest, nende ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest. Vastavus nendele nõuetele peab olema tõendatud elektripersonali sertifitseerimisasutuse poolt vastavalt Elektriohutusseaduses sätestatud korrale.

Elektritöödes on elektritööde juhi ülesanne tagada kõigi elektritööde nõuetekohane teostamine:

1) õigusaktides sätestatud nõudete järgmine;

2) tööde teostamine selleks piisava vastava erialase ettevalmistusega isikute poolt;

3) peale elektritööde tegemist elektriseadme või -paigaldise kasutamise ohutuse kontrollimine

4) Tehnilise Järelevalve Ameti kohene teatamine tervisekahjustuse või muu raske tagajärje kaasa toonud õnnetuse puhul.

Peale elektritööde tegemist peab elektritöö ettevõtja veenduma selles, et elektriseade või -paigaldis ning tehtud elektritööd vastavad Elektriohutusseaduses ja teistes selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele - ning seda ka kirjalikult kinnitama. Seda teeb ta nii mõõtmis- ja katsetustulemuste kui ka visuaalse kontrolli ja vastava dokumentatsiooni alusel.